Załóż bezpłatne konto
MENU

Dokumenty zwrotne

Jest to bardzo popularna usługa dodatkowa, określana też mianem "Dokumenty zwrotne" lub "ROD" (ang. return of documents).

Polega ona na tym, iż dokumenty dołączone do przesyłki zostają na miejscu przez ich adresata wypełnione i podpisane, a następnie na powrót przekazane kurierowi w celu odesłania do nadawcy. Często postępuje się tak z fakturami lub pisemnymi potwierdzeniami odbioru.

Całość procedury nie powinna trwać łącznie dłużej niż kilka dni.